Çevre Politikamız

Çevreye gösterdiğimiz özen ve doğal kaynaklarımızın sorumlu bir şekilde kullanılması gerektiğinin farkında olmak Batı Yay açısından her zaman çok büyük önem arz-etmektedir. Batı Yay; gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma çabalarına katkı sağlamak için “Sürdürülebilir Kalkınma ilkelerini” benimsemektedir. Kuruluş değerlerimiz arasında yer alan insana, çevreye ve topluma saygılı olma ilkesi doğrultusunda;

  • Sürekli iyileştirmek,
  • Faaliyetlerimizi standartlar ve beklentilere uyumlu olarak sürdürmek,
  • Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevre bilincini artırmak başlıca sorumluluğumuzdur.

Bu kapsamda Batı Yay;

  • Enerji ve hammaddenin verimli kullanılmasını sağlamayı,
  • Kirliliğin önlenmesi ve atıkların en aza indirilmesini,
  • Ürünlerimizin ömür çevrim döngüsündeki tüm aşamalarında olumsuz çevresel etkilerinin mümkün olduğunca azaltılmasını hedeflemektedir.

 

 

English EN Türkçe TR